MAYS - wypożyczalnia samochodów w Krakowie


  |     |     |     |     |     |     |  

W przypadku najmu na czas dłuższy niż 1 miesiąc - Umowa długoterminowa proszę o kontakt pod nr +48 604 143 300

Zalety Najmu Długoterminowego

Główne zalety najmu to:
1. Minimalizacja kosztów zakupu pojazdu poprzez siłę zakupową firmy.
2. Przewidywalność kosztów rozciągnięta w czasie (stały czynsz), uproszczone budżetowanie; niwelacja nieprzewidywalności doraźnych w czasie wydatków (np. zakup rocznych polis ubezpieczeniowych, ogumienia, obsługa serwisowa przy wysokim przebiegu itp.).
3. Neutralność dla zdolności kredytowej (są to zobowiązania pozabilansowe w odróżnieniu od leasingu czy kredytu).
4. Minimalizacja kosztów finansowania przez unikalny know-how w zakresie negocjowania umowy leasingowej/kredytowej (niskie marże, ograniczane dodatkowe opłaty itp.).
5. Optymalizacja kosztów napraw. Serwisy pozbawione kontroli, starają się rozszerzać zakres koniecznych napraw bądź sprzedawać wysokomarżowe produkty (oleje, płyny, filtry) i usługi (kontrole i dodatkowe przeglądy).
6. Zapewnienie neutralności dla przepływów – brak nadpłacania kapitału i opłat wstępnych.
7. Kompleksowość usług, pokrycie wszystkich obszarów zarządzania flotą.
8. „Jedna faktura” kosztowa – znaczące ograniczenie pracy w księgowości (księgowania, regulowanie zobowiązań).
9. Nieograniczony dostęp do samochodów zastępczych.
10. Niwelacja problemów finansowania samochodów niesprzedanych i zalegających na magazynie/placu, gdy istnieje potrzeba finansowania nowej floty.
11. Opłacalna alternatywa dla wewnętrznych zasobów do obsługi logistycznej (znaczna rozbudowa działu transportu – konieczność opracowania sieci serwisowej dla floty na całym terenie, gdzie użytkowane są pojazdy; konieczność monitorowania atrakcyjności oferty sprzedażowej dostawców pojazdów, itp.)


Minimalny okres najmu wynosi 1 miesiąc, jednak najczęściej zawieramy umowy na okres od 3 do 6 miesięcy. Korzyścią takiej formy najmu jest brak związania się najemcy długookresowym kontraktem (zarówno leasing jak i najem długoterminowy), co pozwala efektywniej zarządzać kosztami w przypadku wahań koniunktury rynkowej. Nie trzeba też angażować znacznych środków finansowych na zakup samochodów.

Istotną zaletą są również uproszczone formalności przy rozpatrywaniu wniosku i realizacji umowy. Wynajem średnioterminowy to gwarancja atrakcyjniejszych cen najmu, niż w przypadku wynajmu krótkoterminowego umożliwiając zrównanie ceny najmu do stawek wynajmu długoterminowego w przypadku użytkowania pojazdów przez okres co najmniej pół roku.